Sampaguita

Sampaguita

歌名 Sampaguita
歌手 Ben&Ben
专辑 LIMASAWA STREET
原歌词
[00:00.000] 作词 : Paolo Benjamin G.Guico/Miguel Benjamin G. Guico
[00:01.000] 作曲 : Paolo Benjamin G.Guico/Miguel Benjamin G. Guico
[00:04.54] Sa pag-agos ako'y magpapatangay sa kawalan
[00:09.19] Kahit malayo pa'ng pupuntahan
[00:15.70] At pagtapos nitong gulo-gulo sa'king isipan
[00:20.34] Mahahanap din ang kasagutan
[00:25.58] Mahahanap ba ang kasagutan?
[00:29.48] Sa pagitan ng anino at ilaw
[00:34.84] Sa pagitan ng pabulong at pasigaw
[00:40.40] Sa pagitan ng pula at ng bughaw
[00:45.34] Makakailag ba sa mga balang naligaw?
[00:50.55] Makakailag ba sa mga balang naligaw?
[01:05.24] Sa pag-agos hindi magpapatangay sa kawalan
[01:09.91] Kahit malayo pa'ng pupuntahan
[01:15.69] Wala na rin, mga gulo-gulo sa'king isipan
[01:20.82] Mahahanap din ang kasagutan
[01:24.89] Sa pagitan ng anino at ilaw
[01:30.11] Sa pagitan ng pabulong at pasigaw
[01:35.40] Sa pagitan ng pula at ng bughaw
[01:40.73] Makakailag ba sa mga balang naligaw?
[01:45.94] Makakailag ba sa mga balang naligaw?
[02:09.85] Sa pagitan ng anino at ilaw
[02:15.00] Sa pagitan ng pabulong at pasigaw (Sampaguita)
[02:20.22] Sa pagitan ng pula at ng bughaw (Sampaguita)
[02:25.60] Makakailag ba sa mga balang naligaw? (Sampaguita)
[02:30.79] Makakailag ba sa mga balang naligaw? (Sampaguita)
[02:36.50] Makakailag ba sa mga balang naligaw? (Sampaguita)
[02:41.29] Makakailag ba sa mga balang naligaw? (Sampaguita)
[02:46.63] Makakailag ba sa mga balang naligaw? (Sampaguita)
[02:52.43] Makakailag ba sa mga balang naligaw?
[02:57.44] Makakailag ba sa mga balang naligaw?
歌词翻译
[00:04.54] 随着水流,我将进入未知境地
[00:09.19] 甚至走得更远
[00:15.70] 解开我脑海里的困惑后
[00:20.34] 我将找到答案
[00:25.58] 我将会找到答案么?
[00:29.48] 在黑夜和白昼之间
[00:34.84] 在低语和尖叫之间
[00:40.40] 在红色和蓝色之间
[00:45.34] 我能够不迷失自己吗?
[00:50.55] 我能够不迷失自己吗?
[01:05.24] 在水流中,我将不会走入未知境地
[01:09.91] 甚至走得更远
[01:15.69] 已经没有了,我脑海里的困惑
[01:20.82] 我将找寻到答案
[01:24.89] 在黑夜和白昼之间
[01:30.11] 在低语和尖叫之间
[01:35.40] 在红色和蓝色之间
[01:40.73] 我能够不迷失自己吗?
[01:45.94] 我能够不迷失自己吗?
[02:09.85] 在黑夜和白昼之间
[02:15.00] 在低语和尖叫之间(桑帕吉塔)
[02:20.22] 在红色和蓝色之间(桑帕吉塔)
[02:25.60] 我能够不迷失自己吗?(桑帕吉塔)
[02:30.79] 我能够不迷失自己吗?(桑帕吉塔)
[02:36.50] 我能够不迷失自己吗?(桑帕吉塔)
[02:41.29] 我能够不迷失自己吗?(桑帕吉塔)
[02:46.63] 我能够不迷失自己吗?(桑帕吉塔)
[02:52.43] 我能够不迷失自己吗?
[02:57.44] 我能够不迷失自己吗?