Neki Ki Raah

Neki Ki Raah

歌名 Neki Ki Raah
歌手 Arijit Singh
专辑 Arijit Singh (All In One)
原歌词
[00:46.433] Neki ki raah pe tu chal
[00:50.587] Rabba rahega tere sang
[00:54.871] Neki ki raah pe tu chal
[00:59.155] Rabba rahega tere sang
[01:03.308] Woh to hai tere dil mein haan
[01:07.644] Tu kyun bahar use dhoondhta
[01:12.059] Neki ki raah pe tu chal
[01:15.925] Rabba rahega tere sang
[01:24.363]
[01:41.630] Kabhi hai woh saahil pe
[01:43.667] Kabhi hai woh maujon pe
[01:45.809] Kabhi hai parinda woh udta hua
[01:50.198] Woh to khuda hai, jeevan hairan hai
[01:54.508] Usko na mazhab mein na kaid karna
[01:58.792] Woh wafaadar hai
[02:00.725] Haan khud hi pyar hai
[02:02.841] Saaye mein uske sukoon kitna
[02:07.099] Duniya ka noor hai, na tumse door hai
[02:11.279] Pakeezagi mein woh hai basta
[02:14.753] Noor-e-khuda ka hai aasra
[02:18.698] Woh hi to hai apna
[02:20.866] Yeh jahan uska hai
[02:24.183] Neki ki raah pe tu chal
[02:28.258] Rabba rahega tere sang
[02:32.569] Woh to hai tere dil mein haan
[02:36.722] Tu kyun bahar use dhoondhta
[02:41.137] Neki ki raah pe tu chal
[02:45.186] Rabba rahega tere sang
[02:50.280]
[03:15.096] Rab se mohabbat kar
[03:17.212] Uski ibaadat kar
[03:19.276] Usne hi di hai hamein zindagi
[03:23.507] Uske karam se, har vachan se
[03:27.609] Raahon pe teri giregi roshni
[03:32.076] Sabko tu maaf kar, khud na insaf kar
[03:36.072] Uspe to haq bas khuda ka hi hai
[03:40.513] Tu auron se is qadar mil
[03:44.536] Jaise tu chaahe woh tujhse mile, ..
[03:48.219] Kar yeh shuruaat, imaan laa,
[03:52.190] To parbat bhi tere hukum pe chalega ..
[03:57.754] Neki ki raah pe tu chal
[04:01.620] Rabba rahega tere sang
[04:05.930] Woh to hai tere dil mein haan
[04:10.240] Tu kyun bahar use dhoondhta
[04:14.472] Neki ki raah pe tu chal
[04:18.730] Rabba rahega tere sang
[04:27.168]
歌词翻译
[00:46.433] 遵循善的道路
[00:50.587] 主将随你身旁
[00:54.871] 遵循善的道路
[00:59.155] 主将随你身旁
[01:03.308] 祂永居于你心
[01:07.644] 为何向外找寻
[01:12.059] 遵循善的道路
[01:15.925] 主将随你身旁
[01:24.363]
[01:41.630] 时而立海潮畔
[01:43.667] 时而乘驭波浪
[01:45.809] 或如鸟凌空翔
[01:50.198] 祂是主,生命之光华
[01:54.508] 非教义能概括 非信仰能束缚
[01:58.792] 祂最圣洁无匹
[02:00.725] 尤爱重其自身
[02:02.841] 羽翼之下庇安定
[02:07.099] 世间光芒无远离
[02:11.279] 祂居于纯净处
[02:14.753] 主之光即庇所
[02:18.698] 祂属于我们
[02:20.866] 世界属于祂
[02:24.183] 遵循善的道路
[02:28.258] 主将随你身旁
[02:32.569] 祂永居于你心
[02:36.722] 为何向外找寻
[02:41.137] 遵循善的道路
[02:45.186] 主将随你身旁
[02:50.280]
[03:15.096] 爱兮我主
[03:17.212] 祈兮我主
[03:19.276] 祂赐予我生命
[03:23.507] 因其存仁慈故
[03:27.609] 光华照前旅途
[03:32.076] 但有宥恕未有疑
[03:36.072] 唯祂公正无偏移
[03:40.513] 你已获得盛恩
[03:44.536] 一如所愿皆得偿
[03:48.219] 心怀信仰方起始
[03:52.190] 群山竟相为倾倒
[03:57.754] 遵循善的道路
[04:01.620] 主将随你身旁
[04:05.930] 祂永居于你心
[04:10.240] 为何向外找寻
[04:14.472] 遵循善的道路
[04:18.730] 主将随你身旁
[04:27.168]